Uwarunkowania prawne

Pragniemy poinformować, że z całą mocą dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników naszej strony. Poniższy dokument został opracowany w celu wyjaśnienia zasad oraz sposobów i celu gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony www.sodexobenefits.pl/.

Jednocześnie przypominamy, że przysługuje Państwu pełne prawo do informacji o sposobach przechowywania wszelkich danych związanych z Państwa osobą, a także o podmiotach odpowiedzialnych na przechowywanie ww.danych.

Ogólne założenia

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) podajemy, że właścicielem witryny www.sodexobenefits.pl jest niniejsze podmioty:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej 25 w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN, KRS: 0000033826, NIP: 522-23-57-343.

Z chwilą rozpoczęcia korzystania z naszej strony www.sodexobenefits.pl, akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym dokumencie. Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z ze strony www.sodexobenefits.pl, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają jednak na podstawową zasadę, informującą, iż firma firmy nigdy nie sprzedają i nie udostępniają osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Użytkowników strony www.sodexobenefits.pl.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z obowiązującą Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony, co będzie wiązało się z jednoczesnym nieudostępnianiem nam jakichkolwiek danych dotyczących Państwa osoby.

Polityka plików cookies

Podczas korzystania ze strony internetowej www.sodexobenefits.pl część informacji może zostać zebrana bez czynności aktywnego przekazania przez Użytkownika. W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

a. „bezwzględne” pliki cookies, które pozwalają na korzystanie z podstawowych usług dostępnych w ramach strony internetowej,

b. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z podstron wchodzących w skład witryny www.sodexobenefits.pl,

c. „funkcjonalne” pliki cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień strony i personalizację interfejsu,

d. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

e. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony.

Firmy wykorzystują pliki cookies wyłącznie w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności podstron strony, opracowywania danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.
Podkreślamy, że każdy Użytkownik strony może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. W razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, rekomendujemy skorzystanie z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danej przeglądarki internetowej.

Wszelkie zdarzenia mające Państwa zdaniem wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, prosimy zgłaszać pisemnie na adres:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

Prawo autorskie

Cała treść oraz grafiki witryny znajdującej się pod adresem www.sodexobenefits.pl, a także materiały komercyjne nie mogą być wykorzystywane na innych stronach internetowych oraz w jakichkolwiek innej formie bez pisemnej zgody Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Stanowią one materiały stworzone przez obie firmy bądź inne podmioty współpracujące z firmami, w związku z czym są objęte ochroną prawa autorskiego, a ich wykorzystywanie bez wiedzy i zgody spółek stanowi łamanie prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).