O Nas

Sodexo Benefits and Rewards Services

Jakość Życia odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju człowieka oraz w działalności każdej organizacji. W oparciu o takie przekonanie Sodexo, od chwili założenia przez Pierre’a Bellon’a w 1966 roku, jest strategicznym partnerem  firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Dziś Sodexo jest czołową światową firmą świadcząca usługi podwyższające Jakość Życia.

W ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalności, kierując się lojalnością, szacunkiem dla ludzi oraz transparentnością i uczciwością w biznesie, Sodexo stało się wielką, międzynarodową grupą, obecną w 80 krajach świata oraz obsługującą 34 300 placówek i 75 milionów konsumentów dziennie. Obecnie Sodexo zajmuje na świecie 18 pozycję wśród największych pracodawców. Z wielką pasją 428 000 pracowników Sodexo każdego dnia projektuje, zarządza i dostarcza unikalne usługi w zakresie kompleksowych rozwiązań motywacyjnych (Sodexo Benefits and Rewards Services) oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu usług dla nieruchomości (On-site Services).

Sodexo czerpie swoją siłę ze stabilności i spójności realizowanej przez siebie długofalowej strategii. W dużym stopniu wiąże się z tym niezależność, stanowiąca jeden z fundamentów grupy. Niezależność Sodexo gwarantuje utrzymywanie akcji firmy w rodzinnych rękach. Zapobiega to przejęciu firmy przez inną grupę branżową lub finansową. Na dzień 31 sierpnia 2012 r. zarządzająca spółka holdingowa Bellon SA dysponowała 37,7% kapitału Sodexo i 49,6% praw głosu. Dzięki ciągłości zarządzania firmą przez założycieli od ponad 47 lat utrzymuje ona  ten sam kierunek rozwoju i odnosi znaczące sukcesy.

Sodexo, uwzględniając nieustannie zmieniające się potrzeby klientów, systematycznie udoskonala oferowane usługi dla przedsiębiorców, które nie tylko zapewniają rozwój oraz samorealizację pracowników, ale również przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i środowiskowego społeczności lokalnych, regionów i całych państw, w których funkcjonuje Sodexo.

Firma jest społecznością skupiającą klientów, konsumentów, pracowników i akcjonariuszy. Od powstania firma Sodexo zawsze dążyła do prowadzenia działalności zgodnie z trzema podstawowymi wartościami gwarantującymi jej rozwój: wysoki standard usług, jedność zespołu i nieustanne doskonalenie się. Budowanie lepszego jutra, respektowanie praw przyrody i realizacja potrzeb społeczności lokalnych, z którymi firma współpracuje, to wielkie wyzwania stające przed organizacją. Dlatego do strategicznych planów na najbliższe lata Sodexo zalicza wdrażanie globalnego programu „Better Tomorrow Plan”, który obejmuje trzy główne obszary: zdrowie i życie człowieka, rozwój lokalnych społeczności oraz ochronę środowiska naturalnego.

Takie podejście zostało docenione przez ekspertów branży. Catalyst, międzynarodowa organizacja zajmująca się awansem zawodowym kobiet, przyznała Sodexo swoją nagrodę w roku 2012. W 2012 r. Sodexo znalazło się ósmy rok z rzędu w indeksie Dow Jones Sustainability (DJSI) jako jeden ze światowych liderów branży w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W roku 2013 Sodexo znalazło się w opublikowanym przez RobecoSAM „Roczniku zrównoważonego rozwoju” (Sustainability Yearbook). Uzyskaliśmy trzy wyróżnienia: Sector Leader (lider sektora), Gold Class (złota klasa) i Sector Mover (firma mająca największy wpływ na rozwój sektora).

Polski oddział Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem oraz ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych i działa na rodzimym rynku od 1998 roku. Doradza w obszarze budowania trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w obszarze budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Swoją wiedzę opiera na doskonałej znajomości lokalnego rynku oraz na doświadczeniach, istniejącej od ponad 45 lat, międzynarodowej Grupy Sodexo. Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzystało już około 43 tysięcy firm, a rozwiązania Sodexo trafiają do ponad 3,5 miliona użytkowników rocznie. Sodexo, jako jedna z najsilniejszych na polskim rynku marek, otrzymała dwukrotnie tytuł Business Superbrand oraz nagrodę Złota Jakość Roku.