Rosnące zainteresowanie programami wsparcia sprzedaży przekłada się na zapotrzebowanie firm na systemy do zarządzania lojalnością. Przedsiębiorstwa dostrzegają wymierne korzyści z ich stosowania m.in. kompleksowość zarządzania, łatwość wdrożenia, stałą komunikację z uczestnikami akcji, optymalizację kosztów czy płatność za wyniki. Coraz popularniejszy jest również outsourcing w zakresie organizacji i realizacji akcji wsparcia sprzedaży, który również przekłada się na rosnące zainteresowanie stosowaniem platform.

Z platformą bez problemów

Platforma to zazwyczaj system dostępny w modelu SaaS (Software as a Service), którego wykorzystanie nie wymaga od firmy instalowania dodatkowego oprogramowania, angażowania działu IT, a jej wdrożenie jest bardzo sprawne. Oferowane narzędzia są odpowiedzią na oczekiwania tych przedsiębiorstw, które poszukują rozwiązań outsourcingowych, i dla których ważny jest rozbudowany katalog nagród z możliwością jego stałej modyfikacji. Organizacje, które decydują się na realizowanie programów wsparcia sprzedaży przy użyciu platformy, takiej jak Sodexo Performance Suite, wraz z kompleksowym rozwiązaniem IT, umożliwiającym zarządzanie programem lojalnościowym, otrzymują również zoptymalizowaną obsługę programu poprzez dedykowanego Program Managera, kompleksowe doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe, możliwość stałej komunikacji z uczestnikami. Platforma to również rozbudowany katalog z nagrodami, sprawna logistyka, obsługa reklamacji, możliwość bieżącego monitoringu programu, automatyczne analizy wyników programu i ROI. To także możliwość importowania i eksportowania danych „z” i „do” systemów posiadanych przez klienta takich jak ERP czy CRM. System do zarządzania programem to jednocześnie efektywne narzędzie komunikacji organizatora z uczestnikami poprzez e-maile, sms-y oraz profil każdego z beneficjentów, czy formularz dostępny online.

Platformy do kompleksowego zarządzania programami lojalnościowymi umożliwiają m.in.: bieżącą obsługę danej akcji, przygotowanie dedykowanych stron www, implementację mechanizmu programu czy też opracowanie katalogu nagród odpowiadającego oczekiwaniom grupy docelowej. Systemy takie posiadają zazwyczaj funkcję raportowania, dzięki której organizator ma stały dostęp do szczegółowych danych związanych z programem i jego efektami oraz prowadzoną komunikacją z uczestnikami. Bardzo często platformy rozbudowane są o dodatkowy moduł badawczy, który umożliwia przeprowadzanie ankiet wśród uczestników. Są także na tyle elastyczne, że mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa m.in. w zakresie zbierania danych o uczestnikach. Dodatkowo istnieje także możliwość adaptacji poszczególnych elementów graficznych platformy do oczekiwań danej firmy. Przykładowo poszczególne podstrony widoczne dla uczestników mogą zawierać treści i elementy wizerunkowe organizatora tak, by cały system wyglądał jakby został przygotowany do przeprowadzenia tylko tego konkretnego programu.

Większość platform posiada także różne wersje językowe, czy możliwość automatycznego naliczania punktów. Ponadto możliwe jest prowadzenie międzynarodowych akcji skierowanych do niemal nieograniczonej grupy odbiorców.

Czy to się opłaca?

Wykorzystanie platformy on-line, jako kompleksowego rozwiązania, wpływa na optymalizację kosztów prowadzenia programu wsparcia sprzedaży nie zaś na ich zwiększanie. Jest to bowiem gotowy do użycia i jednocześnie rozbudowany system, który umożliwia dostosowanie danej akcji do indywidualnych wymagań klienta. Platforma umożliwia m.in. sprawną realizację akcji na każdym jej etapie od rejestracji uczestników, poprzez przyznawanie i zarządzanie nagrodami, stały monitoring wyników i budżetu, po raportowanie. Poza tym rozwiązania outsourcingowe dostarczane przez firmy zewnętrzne dają najczęściej możliwość rozliczania akcji jedynie za wyniki, czyli za faktycznie osiągnięte efekty.

Platforma to narzędzie skierowane do wszystkich firm, które chcą zaktywizować klientów i partnerów biznesowych lub budować ich lojalność oraz zwiększyć wydajność sił sprzedaży. Ponieważ koszty wdrożenia i uruchomienia programu są niewielkie, nie ma żadnego ograniczenia w kwestii wielkości firm, które mogą skorzystać z usługi i prowadzić akcje wspierające sprzedaż. W zależności od oczekiwań klienta system może być wykorzystywany zarówno do długookresowych i rozbudowanych programów motywacyjnych i lojalnościowych, np.: kilkuletnich oraz przy programach jednorazowych i krótkotrwałych.

Programy lojalnościowe oparte na platformach do kompleksowego zarządzania to aktualnie jedno z najbardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby organizatorów akcji jak i klientów biorących w nich udział. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi firmy już teraz mają możliwość sprawnego i kompleksowego zarządzania projektem, przyznanymi nagrodami przygotowanymi zgodnie z ustalonym na ten cel budżetem oraz oczekiwaniami uczestników, a także optymalizacji kosztów i jednocześnie realizacji założeń biznesowych. Stały rozwój technologii w przyszłości przyczyni się do powstania i rozwoju aktualnie dostępnych systemów, które w jeszcze większym stopniu ułatwią organizatorom realizację programów wsparcia sprzedaży, umożliwiając znaczne ograniczenie kosztów.